herb Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieSzpital Uniwersytecki dla Konstelacji
 to odpowiedź krakowskiej medycyny uniwersyteckiej na pojawiające się sytuacje trudne, które wymagają specjalistycznej pomocy psychiatrycznej, w tym hospitalizacji. W ramach Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego kierowanego przez dr n. med. Macieja Pileckiego można uzyskać kompleksową, bezpłatną i dyskretną pomoc psychiatryczną i psychoterapeutyczną.

W obrębie Oddziałów Klinicznych Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego opiekę nad studentami UJ koordynuje dr Magdalena Barczyk. Konsultuje ona psychiatrycznie studentów, prowadzi farmakoterapię oraz w razie potrzeby kieruje studentów do poszczególnych programów terapeutycznych działających w Szpitalu (leczenie zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń odżywiania i innych). Studenci umawiać mogą się też do wszystkich innych pracujących w ramach ambulatorium lekarzy.

Leczenie jest bezpłatne, oparte o kontrakt z NFZ.

Rejestracja telefoniczna: 12 424 87 23

Jednocześnie w przypadkach nagłych, w oczywisty sposób zagrażających bezpieczeństwu, postępować należy zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce sytuacje nagłe.

W godzinach popołudniowych, w sytuacjach zagrożenia życia wynikających z zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych, można też skorzystać z telefonicznej konsultacji lekarza dyżurnego Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży (tel.: +48 782 780 007).