To oferta rozmowy człowieka z człowiekiem, której nie ograniczamy jedynie do studentów, ale kierujemy ją także do pracowników UJ. Nie trzeba też posiadać żadnego dokumentu poświadczającego problemy ani mieć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Można po prostu przyjść i porozmawiać o zbyt dużym stresie, nagłym zmartwieniu, które utrudnia studiowanie lub pracę, albo w przypadku dłużej utrzymujących się problemów, uzyskać poradę, gdzie można udać się w celu otrzymania wsparcia bardziej zaawansowanego.

Ze studentami i pracownikami rozmawiają znakomicie przygotowane do tej roli osoby z Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, w tym współautorki programu wsparcia w ramach projektu Leo:  dr n. med. Edyta Dembińskamgr Katarzyna Klasa

Rozmowy odbywają się w DON UJ przy al. Mickiewicza 9a/410 w Krakowie oraz w Domu Studenckim przy ul. Bydgoskiej 19 i polegają na dyżurach, na które można przyjść, jeśli jest się studentem lub pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stacja Konstelacja nie tylko nie jest leczeniem, ale nawet nie jest programem intensywnego wsparcia tak jak obecnie program Leo. To możliwość przystanięcia i porozmawiania o swoich problemach, spotkania z drugim człowiekiem i zastanowienia się nad obniżeniem stresu, który może wynikać z bardzo wielu czynników. To jedno lub dwa spotkania, a jeśli jest potrzebne dalsze wsparcie, to nasi specjaliści wskażą, gdzie taką pomoc można uzyskać.

Zapraszamy na dyżury do DON UJ przy al. Mickiewicza 9a/410 i Domu Studenckiego przy ul. Bydgoskiej 19. 

Rozmowy i spotkania w ramach inicjatywy Stacja Konstelacja są bezpłatne, co możliwe jest dzięki wkładowi finansowemu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Fundacji Bratniak, Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów  i Samorządu Studentów UJ. Inicjatywę popiera również Towarzystwo Doktorantów.

W sytuacjach trudnych, wymagających specjalistycznej pomocy psychiatrycznej, w tym hospitalizacji można uzyskać kompleksowe wsparcie w ramach Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Informacje na ten temat są dostępne tutaj.

Wszystkie powyższe działania Uniwersytetu Jagiellońskiego są podejmowane z myślą o obniżeniu napięcia i stresu w społeczności akademickiej, pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach bardzo trudnych oraz stworzeniu warunków umożliwiających zwrócenie się o taką pomoc w możliwie najbardziej bezpieczny i komfortowy sposób.

Tym samym działania te są profilaktyką zdrowia psychicznego i wpisują się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.