Jest psychologiem praktykiem, pedagogiem sztuki oraz malarką. Od 2000 roku pracuje w obszarze pomocy psychologicznej, szczególnie psychoterapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Posługuje się także technikami terapii przez sztukę. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000 r.), wychowania plastycznego (obecnie: edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2003 r.) oraz całościowego kursu w zakresie psychoterapii, (atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w Krakowie w 2010 r.). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (oddziału w Krakowie), Stowarzyszenia Tygiel Artystów „Tygart” oraz Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr J. Babińskiego w Krakowie).