Pedagog, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest członkinią Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, współautorką wielu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich oraz studentów dotyczących równego traktowania ze względu na niepełnosprawność. Współtworzyła rekomendacje dla władz UJ w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego w oparciu o rezultaty projektu Konstelacja Lwa, moderowała platformę edukacyjną w ramach tej inicjatywy. W Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zajmuje się wsparciem edukacyjnym studentów, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi.