Jest kierownikiem jednostki wspierającej studentów niepełnosprawnych na University College London.