Kierownik Pracowni Diagnostyki Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Katedry Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Adiunkt w Katedrze Psychoterapii, psychiatra i psychoterapeuta, prowadzi od kilkunastu lat zajęcia dla studentów medycyny oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii. Autor publikacji z zakresu psychopatologii zaburzeń nerwicowych oraz skuteczności ich psychoterapii. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych.