Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista psychiatra, nauczyciel akademicki. Od 2003 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ z psychiatrii klinicznej i psychoterapii, obecnie jest asystentką w Katedrze Psychoterapii UJCM. W 2010 roku podjęła współpracę z DON jako konsultantka w dziedzinie psychiatrii. Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej i systemowej. Zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i grupowa nerwic oraz zaburzeń osobowości, terapia par, diagnostyka i farmakoterapia zaburzeń psychicznych.