Absolwentka UJ, psycholog. Pracowała z osobami chorującymi psychicznie w programie Zwiększania Dostępu do Terapii Psychologicznych (IAPT) w angielskiej służbie zdrowia. Propagatorka humanistycznego podejścia do człowieka opartego na odkrywaniu własnych zasobów i szukaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych. Współpracowniczka DON przy realizacji programu "Konstelacja Lwa".