Psycholog i trenerka. Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach międzynarodowych projektów unijnych HEAT, SUN, IDOL oraz DARE. Uczestniczyła w walidacji projektów w ramach programu Equal jako ekspert zewnętrzny. W latach 2001-2008 konsultantka ds. studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Śląskim. Konsultantka Senatu RP podczas prac nad zmianami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Członkini Zespołu zadaniowego pracującego nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.