Antropolożka społeczna i literaturoznawczyni (w zakresie antropologii literatury). Doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka: socjologii (2007), specjalności komparatystycznej filologii polskiej (2006), Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2007) oraz Podyplomowych Studiów z Zakresu Gender (2007) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański – próba komparatystyki mitu (2007), współredaktorka i autorka koncepcji merytorycznej monografii Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury (2009), współredaktorka "Rocznika Mitoznawczego", "Studiów Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem" (2006, 2008). Opublikowała książki poetyckie: Biały ptak(2003), Kobiety mistrza (2006), Znaki życia (2008), Pisać rzęsą poemat (2009), Nie jestem poetką (2009),AnKa. Sennik byłej poetki (2010) oraz Imbiry (2010).