Doradczyni edukacyjna, pedagog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w stowarzyszeniu Monar oraz Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Rejonowym w Krakowie.

Interesuje się profilaktyką uzależnień i pracą z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, np. z radzenia sobie ze stresem. W Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zajmuje się wsparciem edukacyjnym studentów, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi.