Świadomość społeczności akademickiej w zakresie problematyki chorób i zaburzeń psychicznych studentów, a także ich wpływu na proces kształcenia to jedna z kluczowych kwestii wpływających na efektywność studiowania przez osoby doświadczające tego typu trudności. Liczymy, że publikowana w tej zakładce debata pobudzi do refleksji na temat funkcjonowania studentów z zaburzeniami psychicznymi w uczelni wyższej, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy ich warunków studiowania.
 

Materiał pochodzi z panelu dyskusyjnego warsztatów „Przerwijmy tabu - uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych”, które odbyły się w dniu 14 kwietnia 2011 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Film "Wierzchołek góry lodowej"

Film "Wierzchołek góry lodowej" z audiodeskrypcją

 
O ile nie zaznaczono inaczej, materiał na stronie Konstelacja Lwa, jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska