Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (SOWA), który oferuje bieżące wsparcie psychologiczne dla studentów i doktorantów UJ, jak również różnorodne grupy wsparcia. Z ofertą można się zapoznać pod linkiem:www.uj.edu.pl/sowa. Zachęcamy także do skorzystania z całodobowego numeru telefonu: 606 406 158.

Uniwersytet Jagielloński od 2010 roku prowadzi działania z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Projekt „Konstelacja Lwa” i wypracowane w jego ramach wsparcie dla osób doświadczających kryzysów psychicznych stało się standardowym działaniem wielu uczelni, a szeroka dyskusja środowiska akademickiego na ten temat zaowocowała powstaniem różnorodnych programów nakierowanych na poprawę dobrostanu studentów, doktorantów i pracowników w całej Polsce.

Na tej stronie prezentujemy materiały edukacyjne wypracowane w ramach trwającego dwa lata projektu „Konstelacja Lwa” oraz w trakcie wieloletnich działań profilaktycznych dedykowanych osobom doświadczającym problemów psychicznych. Cieszymy się, że stanowiły one i wciąż stanowią inspirację, jak należy działać, aby włączać, a nie wykluczać. Pragniemy, aby nadal były swoistym kontrapunktem w trwających na ten temat debatach i przyczyniały się do głębszego zrozumienia wyzwania, jakie stanowią w życiu społecznym zaburzenia psychiczne i ich konsekwencje.

Film "Jestem Człowiekiem"

Zaburzenia psychiczne to temat, który może dotyczyć każdego z nas, na każdym etapie życia. Okres studiów to czas szczególny, w którym młody człowiek narażony jest na różnego rodzaju sytuacje, mogące powodować nadmierny stres, przeciążenie a nieraz także prowadzić do poważniejszych zaburzeń. Film „Jestem Człowiekiem” pokazuje zmagania młodych ludzi doświadczających trudności z obszaru zdrowia psychicznego w ich codzienności. Materiał opatrzony jest komentarzami dr n. med. Edyty Dembińskiej, psychiatry Collegium Medicum UJ.

Wersja z audiodeskrypcją

Skąd pomysł na taki program?

Od 2010 r. Uniwersytet Jagielloński stara się pomóc swoim studentom, którzy mają problemy adaptacyjne lub zaburzenia psychiczne prowadzące do osłabienia zdolności studiowania i uczenia się. Dedykowany im program nosił nazwę Konstelacja Lwa i przez pierwsze dwa lata był to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

W sytuacjach nagłych

W sytuacjach nagłych, poważnie zagrażających życiu i zdrowiu osoby z objawami zaburzeń psychicznych, życiu lub zdrowiu innych osób, wskazany jest kontakt z odpowiednimi służbami. Szczegółowe dane kontaktowe oraz wskazówki dotyczące tego, jak zachować  się w tego typu sytuacjach znajdują się w zakładce Sytuacje nagłe.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że stereotypowe jest przekonanie, iż osoby mające trudności psychiczne są szczególnie niebezpieczne dla otoczenia. Może zdarzyć się tak, że w wyniku zaburzenia psychicznego dana osoba jest agresywna, ale sytuacje te zdarzają się stosunkowo rzadko. Nie zapominajmy o tym, że osoby doświadczające problemów psychicznych także mogą być ofiarami różnego rodzaju przemocy.

 

Program „Leo”

Jest on kontynuacją działań rozpoczętych w ramach programu Konstelacja Lwa, oferującego wsparcie studentom pozostającym w stałym kontakcie z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Polega on na cotygodniowych indywidualnych spotkaniach z psychologiem (od 6 do 10) obejmujących konsultacje psychologiczne oraz szkolenia dotyczące technik uczenia się. W pierwszym przypadku udzielana pomoc nakierowana jest na radzenie sobie z trudnościami akademickimi będącymi skutkiem stanu zdrowia studentów i dotyczy np. technik radzenia sobie ze stresem, pracy nad motywacją, organizacją czasu. Natomiast cykl szkoleń dotyczących technik uczenia się służy zapoznaniu studentów z technikami wspomagania pamięci, ćwiczeniami koncentracji uwagi, opracowywania notatek itp. Zakres tematyczny udzielanego wsparcia jest ustalany indywidualnie z uczestnikami w oparciu o specyficzne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia i sytuacji akademickiej studentów.
 

Strona internetowa Konstelacja Lwa spełnia międzynarodowe standardy dostępności WCAG.