Sytuacja nagła to taka, w której istnieje uzasadnione podejrzenie, że zachowanie danej osoby wskazuje na to, iż z powodu zaburzeń psychicznych może ona zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Należy wówczas powiadomić Pogotowie ratunkowe i Policję.Podczas składania zawiadomienia należy podkreślić formy zagrożenia stwarzane przez daną osobę.

 • Numer alarmowy (tel.: 112),
 • Pogotowie ratunkowe (tel.: 999),
 • Policja (tel.: 997).
  Procedury odnoszące się do zasad wzywania Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępne są na stronie Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów pod adresem:www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
   

Zgodnie z zapisami m.in. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

 • Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, może być poddana badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody.
 • Konieczność przeprowadzenia w/w badania psychiatrycznego, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz np. pogotowia ratunkowego.
 • W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie osoby badanej do szpitala.
   

Zachęcamy do kontaktu ze Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji pod całodobowym numerem telefonu 606 406 158, www.uj.edu.pl/sowa

W sytuacjach trudnych, wymagających pilnej konsultacji psychiatrycznej można zgłosić się również do placówek medycznych, które funkcjonują całodobowo:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie: ul. Radziwiłłowska 8B, tel.: (12) 421 92 82,
 • Izba Przyjęć Szpitala im. J. Babińskiego: ul. J. Babińskiego 29, tel.: (12) 652 43 47,
 • Najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy mający możliwość konsultacji psychiatrycznych:
  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie: ul. Kopernika 21a, tel.: (12) 424 82 77,
  • Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera: os. Złotej Jesieni 1, tel.: (12) 646 86 80,
  • 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką: ul. Wrocławska 1-3, tel.: (12) 630 81 62.

Kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu może sprawiać trudności. Z jednej strony należy mieć na względzie stereotyp, według którego osoby doświadczające problemów emocjonalnych są niebezpieczne dla otoczenia, z drugiej nie można bagatelizować sytuacji, w których ich zachowanie może stanowić zagrożenie dla nich samych lub dla innych osób.

Poniżej znajdą Państwo wskazówki  podpowiadające jak zachować się w sytuacjach trudnych z udziałem osoby doświadczającej trudności emocjonalnych:

ikona pdf Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

ikona pdf Postępowanie w sytuacjach trudnych z udziałem studentów z problemami emocjonalnymi